112. zsoltár

Kotta
Letöltés
Keletkezési körülmények
A Zsoltárok könyvének 112. énekének egyik fontos üzenete számomra, hogy a hit mekkora megtartó erővel bír. Ez a zsoltár a katolikus zsolozsma évközi vesperásában is szerepel, melyet a pesti ferences templom scholájában gyakran énekelek. Ezeket a vasárnap esti imaórákat idézi fel a megzenésítés azzal, hogy a liturgia dallamkincsét klasszikus zenei nyelvezetbe ülteti át, ahogy azt például Mozart Requiemjében is tapasztalhatjuk: a mű különböző pontjain több zsoltártónus és egy antifóna van elrejtve, valamint egyik bensőséges pillanatában gregorián-imitáció csendül fel. A zsoltár mondanivalójának teljességét a színes karakterek mellett a stílusok sokfélesége is kifejezi; ez a stílusgazdagság egy olyan eszköz, ami véleményem szerint nagy lehetőség a mai kor zeneszerzőjének. Remélem, a kompozíció azt a derűt fogja sugározni, ami az alkotását is áthatotta!
Keletkezés időpontja
2014-10-31
A mű szövege
Boldog ember az, ki az Urat féli, az ő parancsolatait igen kedveli. Hatalmas lészen magva a földön, az igazak nemzetsége megáldatik. Dicsőség és gazdagság az ő házában, és az ő igazsága megmarad örökkön-örökké. Az igazaknak a sötétségben világosság támad: Ő, az Irgalmas, Könyörülő és Igaz. Jól lészen annak, ki könyörül és szívesen ád, az ő dolgait igazul rendezi; meg nem inog az mindörökké. Örök emlékezetben lészen az igaz, nem fél a gonosz-hír hallástól. Erős a szíve, mivelhogy az Úrban bízik, bátor az ő szíve, azért nem retteg, mígnem meglátja ellenségeinek bukását. Osztogat, adakozik a szegényeknek, az ő igazsága megmarad örökkön-örökké, fölemeltetik a feje dicsőséggel. A bűnös látja ezt és harag fogja el, fogait csikorgatja és irigységben emészti magát; a gonoszok kívánsága semmivé leszen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen.

Történet

  • Közzétéve: 2016-04-09 20:02

Szerzemények

Beállítások