Happy Birthday-variációk

Kotta
Letöltés
Keletkezési körülmények
Stravinsky óta szinte hagyománnyá fejlődött az a szokás, hogy a zeneszerzők a Boldog szülinapot-melódiát dolgozzák fel – ha épp úgy tartja kedvük, régi korok zeneszerzőinek stílusában. Azonban ezt legtöbbször zongora- vagy zenekari darab formájában teszik, amivel eleve kizárják a barokk előtti korok muzsikáját. Az ötszólamú a cappella kamaraegyüttesre írott Happy Birthday-variációsorozat azonban a végsőkig kihasználja apparátusának lehetőségeit, átölelve a zenetörténet jelentős részét.
Keletkezés időpontja
2007-03-27
A mű szövege

0. Téma – Dal

Szerző: [mobilon beszélve átvonul a színen] Halló? Kívánságműsor?... Nagyszerű. Szeretném kérni a Happy Birthday-variációkat az Együttes előadásában. Küldöm mindenkinek, akinek mostanában van a szülinapja! Köszönöm!
Boldog szülinapot!

1. Dufay – Fauxbourdon

B: Igen tisztelt Nagyérdemű!
S: Azt hallottuk, hogy a közönség soraiban ül pár ember, aki a napokban tartja születésének örömteli évfordulóját.
M: Így hát eljöttünk Hozzátok, hogy megajándékozzunk Benneteket a zenetörténet gyöngyszemeivel, melyeket az elmúlt századok porában szétszórva találtunk, s melyeket egy közös motivikus-gondolati-metafizikai-ontológiai szál fűz össze egy ékszerré: s ez a Happy Birthday-téma.
A: Te, benned egy költő veszett el!
T: Ja, elég mélyen...
B: Időutazásunkat kezdjük a 15. században, méghozzá Guillaume Dufay [düféj] művé...
T: Dufay [düfáj]!
B: Na ne mondd, hogy jobban tudod, hogyan kell kiejteni a nevét!
T: Már nem azért, de az unokatestvérem második feleségének barátnője zenetudós volt, és...
B: Azt se tudod, milyen jével kell írni Dufay [düféj] nevét!
T: Khm... Dufay [düfáj]!
B: Dufay [düféj]!
M: Fiúk, szerintem ezt intézzétek el kint, mint férfi a férfival, [T, B el], addig mi éneklünk Duf... ööö, a híres kora reneszánsz mestertől!

Felicem diem natus, atona ludatus, fortuna dies natalis, parc ex et meccocus tat vis. Nem tudjuk, hogy kell ejteni, de boldog szülinapot kívánunk neki, kinek neve Guillaume Dufay [düfáj], de sajnos már meghalt és ez nekünk fáj! Nem tudjuk, hogyan kell kiejteni, de ettől még boldog szülinapot neki, kit úgy hívnak, hogy Guillaume Dufay [düféj], műveit énekelni sose félj!

2. Tallis – Motetta

M: Következő szerzőnk Thomas Tallis, aki témánkat cantus firmus-motetta formájában hagyta az utókorra.
T: Mi van a kaktusszal meg a kokettával?
S: Mindegy... A lényeg, hogy a Téma hordozásának dicsőséges feladata ezúttal rá hárul. [M-ra mutat]
A: S megcsodálhatjuk a felettébb változatos és ötletgazdag szöveget is.

Alleluja! Jubilate Deo omnes, omnes gentes, quia puer nobis hodie natus est! Amen!

3. Bach – Korál

S: Mint tudjuk, Johann Sebastian Bachnak meglehetősen sok kantátája elveszett. A legújabb kutatások azonban fényt derítettek egy eddig ismeretlen világi kantáta létezésére.
M: A zenetudósok által „Születésnap-kantáta 2”-nek keresztelt mű minden bizonnyal Lipót herceg születésnapjára íródott.
A: Ki gondolta volna!
T: Utolsó tételében, a záró korálban Bach megfogalmazza, hogy méltó születésnapi köszöntésének van egy meglehetősen gyakorlati akadálya, mely a német nyelv sajátosságaiból ered...

Geburtstagsglückwünsche würde ich dir sagen, aber es gibt darin zu viel' Konsonanten!

4. Mozart – Szimfónia

B: Ismert történet, hogy Mozartot egy titokzatos, fekete kabátos úriember bízta meg, hogy – állítása szerint – egy fiktív ismerősének halála alkalmából írjon gyászmisét – így született a Requiem.
S: Azonban arról nem szól a fáma, hogy ugyanabban az időben egy csöppet sem titokzatos, fehér ruhás hölgy is felkereste Mozartot, és arra kérte, hogy újszülött gyermekének – akinek zenei nevelését már ekkor szívén viselte – írjon egy darabot, melyben zanzásítva összefoglalja életművének főbb állomásait, és természetesen belerejti a születésnapi köszöntést is.
A: Ez a Jupiter-szimfónia születése után nem sokkal történt.
M: Úgyhogy mindjárt az is kiderül, hogy a Mozart-névjegy közeli rokonságot mutat kedvenc Témánkkal.

5. Brahms – Prelűd

T: Johannes Brahms c-moll prelűdje jön mostan, amely gyanúsan kísérteties hasonlóságot mutat Bach h-moll háromszólamú invenciójával.
A: Ez is mutatja, mennyire tisztelte a régmúlt idők nagy mestereit.
B: Főleg azokat, melyeknek neve ugyanazzal a betűvel kezdődik, mint az övé.
Szerző: Erről eszembe jutott egy jellemző idézet. Sajnos fogalmam sincs, kitől származik. Bár mondhatnám a magaménak is. Így hangzik: „Én soha nem plagizálok, csak hódolok más szerzők emléke előtt.”

6. Strauss – Keringő

A: Egy édesbús melódiát hallunk, melyet Strucc János egy melankolikus pillanatában vetett papírra. A kedves közönség nyugodtan keringőzhet alatta. [hangot ad]
T: Na, mi van, most nem lesz valami poénos duma?
B: Hát, úgy tűnik, itt a forgatókönyvírónk kezdett kifogyni az invencióból...
S: Akkor inkább énekeljünk, táncoljunk, keringjünk!

7. Liszt – Csárdás

M: Elég sokat időztünk eddig külföldön, úgyhogy most magyarkodjunk, mer' az jó!
B: Liszt Ferenc művészetének egyik fő ihlető forrása volt a magyarosch kisebbségi muzsika.
T: Persze sch-val.
A: Magyar Dallok című ciklusának egy cenzúrázott tétele is egy ilyen élmény hatására született.
S: A nagy magyar szerzőt (aki mellesleg eléggé hadilábon állt édes anyanyelvünkkel) nyilván a nép emberének mély, cseppet sem sablonos módon kifejezett érzelmei és élete nagy kérdéseihez való érett hozzáállása fogta meg.
M: Megjegyzendő még, hogy annak az oka, hogy egyes motívumok Brahms-ra emlékeztetnek, nem plágium, hanem a közös népi tiszta forrásból való merítés.

Az én rózsám tegnapelőtt elhagyott, mert nem kívántam néki boldog szülinapot! Mondjátok meg az én édes babámnak, hogy azóta költözött a szívembe búbánat! Húzd rá! Sírva vigad a magyar, mosolya is mindig fanyar, hogyha sorsa sanyar- ú, egy-két felest benyakal! Búsuljon a ló, mert nagy a feje, de ha neki jó, legyen boldog vele, kocsmárosné, a poharam nincs tele, mert kifogyott már a fele! Tölts bort bele!

8. Gershwin – Ragtime

S: Mi a teendő, ha nem sikerült eldönteni, hogy mit készítsünk szerettünknek születésnapjára, hogy mi lenne a present perfect; vagy más egyéb rajtunk kívül álló okból nem tudtunk meglepetéssel színe elé állni?
B: Ira Gershwin pont ebbe a szituációba került öccse, George születésnapján, és az alábbi dalszöveggel lepte meg őt, aki olyan praktikusnak találta a nagy bölcsesség mögé húzódó szégyenteljes vallomást, hogy rögtön meg is zenésítette azt.
A: Ragtime stílusban.

I wish a happy birthday to you, that's all I wanted to say to you, you may live long and prosper, and I also have a moral lesson for you. Please, mind it! So forget about the past, you can't change it, forget about the future, can't predict it, and you would rather also forget about the present, because I have not brought one for you!

9. Finálé – Quodlibet

B: Közeledünk a zenetörténet jelenéhez, és műsorunk végéhez is.
M: A teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy sajnálatos módon sem Schönberg, sem Cage nem találták magukat méltónak a Téma feldolgozásához. Nyilvánvalóan felmérték, hogy művészileg nem elég érettek ahhoz, hogy egy ilyen mély, hangzásában és mondanivalójában egyaránt ősi tisztaságú dallamot a saját felfogásukban interpretáljanak.
T: Pedig mekkora értékek hevernek így immár örökké parlagon!
A: De sebaj. Visszakanyarodva Bach papához, Goldberg-variációinak végére bonus track gyanánt korának két ismert slágerét elegyítette egy bájos mixbe, az „Oly rég nem jártam nálad” és a „Káposzta és répa” kezdetű népdalokat.
S: Ezeknek a daloknak látszólag az égvilágon semmi közük nincs egymáshoz. Bach megmutatta, hogy ez valóban így is van.
M: Most mi is hasonlóan járunk el. Aki a legtöbb dallamot véli felismerni záró egyvelegünkben, annak a koncert után jutalomból elénekeljük Cage 4'33''-ének egy rövid részletét.
B: Búcsúzik hát az Együttes a Happy Birthday-variációk fináléjával!

Történet

 • Frissítve: 2013-11-17 22:54
  • Oktávpárhuzam kijavítása.
 • Frissítve: 2012-06-21 2:59
  • Tételek szétválasztása.
  • Szótagkiosztások javítása.
  • Kvintpárhuzam eliminálása.
 • Frissítve: 2011-01-19 0:54
  • Egy hiányzó előjegyzés pótlása.
 • Frissítve: 2010-06-14 15:53
  • Kisebb szöveghibák kijavítása.
 • Frissítve: 2008-01-26
  • Szebb tipográfia, korrekciók.
 • Közzétéve: 2007-03-29

Szerzemények

Beállítások