Kis darab vonószenekarra

Kotta
Letöltés
Elemzés

Ez a 7 perces neobarokk stílusban írt darab az életről szól. Kamaraegyüttesen is előadható, s a hallgatónak minden egyes hangra, harmóniára érdemes intenzíven odafigyelni, mint ahogy az életet is a maga teljességében, tudatosan érdemes csak megélni.

A bevezető rész egy magányos disz hangból bontakozik ki fokozatosan, a születést érzékeltetve. Ezután egy fúga következik, témáját Bachtól „vettem kölcsön” (ld. a Wohltemperiertes Klavier II. kötetének a-moll fúgatémáját). Ez a fúga az élet nehézségeit, küzdelmeit jeleníti meg: a felfelé törő kvárt és a skálamenetek a harcokat, a d-moll hangnem, a lefelé hajló szűk szeptim a szenvedést fejezi ki.

Egy lazább fugato jön, mely az örömökről, a reményről szól. Témája egy jópofa tükörkánon, mely kísértetiesen hasonlít Bertalotti egyik G-dúr solfeggiójára. A G-dúr hangnem és a daktilusos ritmus az öröm, a IV. fokú nónakkord fordításai a remény kifejezői. De a diadalmas tutti után „béborul az élet vidám álorcája”: az E-dúr hirtelen átalakul f-mollá, és következik a 3. fúga, mely a halálról szól. Kromatikus témája azzal a szűk kvártos motívummal kezdődik, mely Bach, Pergolesi és Schubert óta a kereszt megfelelője a zenében. Az expozíció után felhangzik az 1., majd a 2. fúga témája – a halál kapujában az ember visszatekint elmúlt életére. Végül egy tragikus esz-moll akkordban elhal a zene.

De ezzel nincs vége a műnek, hisz a halál sem megsemmisülés: az első hegedű magára marad, az esz hang átértelmeződik disz hanggá, és újra a születés zenéje hangzik fel, ezúttal dúr színezetű akkordokkal, mert a halállal valójában az örök életre születünk meg. A darab Desz-dúrban fejeződik be, mely a legbensőségesebb szeretet hangneme, Cisz-dúrrá átértelmezve pedig a legragyogóbb dicsőségé, és így a hangnem is a mennyországot, Isten végtelen szeretetének és az örök dicsőségnek az országát jeleníti meg.

Keletkezés időpontja
2004-07

Történet

  • Frissítve: 2009-12-21 15:26
    • Szólamkották hozzáadása, korrekciók.
  • Frissítve: 2008-01-26
    • Szebb tipográfia, korrekciók.
  • Közzétéve: 2004-07-08

Szerzemények

Beállítások