Magnificat

Kotta
Letöltés
Keletkezési körülmények
A Sarlós Boldogasszony Kórus nemes hagyományként minden évben Sarlós Boldogasszony ünnepén előadja a Magnificat egy megzenésítését. 2017-re engem kértek fel egy Magnificat komponálására, ami nagy megtiszteltetés számomra. A Magnificat üzenete számomra, hogy mekkora öröm felismerni a küldetésünket és igent mondani rá, valamint hogy milyen jó ezt az örömet másokkal megosztani.
Előadás
https://www.youtube.com/watch?v=uocgMtr7J68
Keletkezés időpontja
2017-05-15
A mű szövege
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Történet

  • Közzétéve: 2018-05-15 0:02

Szerzemények

Beállítások