Érzelemhimnusz

Szöveg
Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Te szeretetből teremtetted az embert, s bár teremtésed titkait kifürkészni nem lehet, semmit sem vetsz meg kezed alkotásai közül. Kérünk, add, hogy bölcsességre neveljük szívünket! Áldott légy, Uram, s minden érzelem, mit alkottál, legfőképpen urunk-bátyánk, a Vidámság, aki fényt ad és reánk deríti a te világosságod. Szentlelked örömének képe, Fölséges. Áldjon, Uram, Téged Szomorúság nénénk és minden bánata a szívnek; ők teszik lehetővé, hogy a sírókkal sírjunk és a szomorkodókkal szomorkodjunk. Áldjon, Uram, Tégedet öcsénk, az Undor, hisz általa utasítunk el minden förtelmet, ami testünk és lelkünk kárára válna. Áldjon, Uram, Tégedet húgunk, a Vágy, oly nagyon hasznos ő: azt tükrözi, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned. Áldjon, Uram, Harag bátyánk; ő ad erőt, hogy elgörgessük az akadályokat és helyreállítsuk a kibillent egyensúlyokat. Áldjon, Uram, Téged Félelem nénénk, ki minket megóv és oltalmaz minden veszedelemtől. Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát. Boldogok, kik együttérzően meghallgatják mások érzéseit, és beléjük tudnak helyezkedni: mert irgalmas tetteikért majd nekik is irgalmaznak. Áldjon, Uram, lelkünk mélye, melynek rejtelmeibe még mi magunk sem látunk bele. De tudjuk: Te lakozol szívünk bensejében. Boldogok, akik bátran beszélnek érzelmeikről és megélik érzéseiket: azok nem fognak uralkodni rajtuk, hanem javukra és a Te dicsőségedre válnak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.
Keletkezés időpontja
2017-08-30

Történet

  • Közzétéve: 2017-08-30 11:48

Versek

Beállítások